top of page

PRAVILNIK O ČLANARINAMA NOGOMETNOG KLUBA SLOGA


Članak 1.


Ovim Pravilnikom utvrđuje se obaveza plaćanja i iznos članarine za sve članove Nogometnog kluba Sloga.


Članak 2.

Plaćanje članarine obaveza je svih članova Kluba osim u slučaju kada je to drugačije propisano Statutom ili odlukom Izvršnog odbora Kluba.


Članak 3.


Članom Kluba postaje se ispunjavanjem online Pristupnice te plaćanjem upisnine u iznosu od 7,00 eura.
Član Kluba dužan je plaćati članarinu počevši od mjeseca u godini u kojem je postao član Kluba.


Članak 4.


Iznosi članarina za članove Kluba plaćaju se u mjesečnim obrocima, kako slijedi:
Članovi koji treniraju u sljedećim kategorijama: zagići, limači, mlađi pioniri, stariji pioniri i kadeti u iznosu od 40,00 eura.
Članarina za juniore iznosi 20,00 eura.
Članarina se plaća za cijelu godinu (11 mjeseci), osim za srpanj. 
Ukoliko član povremeno trenira ili ne dolazi redovito na treninge, dužan je platiti članarinu i za period u kojima nije bio prisutan na treninzima.
U slučaju da se član ispiše iz Kluba, ponovno članstvo nije u mogućnosti aktivirati u naredna četiri mjeseca od dana ispisa.


Članak 5.


Članarina se uplaćuje od 01. pa do 20. dana u mjesecu za tekući mjesec. 


Članak 6.


Na kraju mjeseca, osoba ovlaštena od strane Kluba napravit će provjeru svih uplata. Po utvrđivanju eventualnih dugovanja pojedinih članova, u razumnom roku dužnici će se usmenim ili pismenim putem (elektronskom poštom) izvijestiti o visini duga.
Ukoliko član nakon 30 dana od obavijesti ne plati članarinu, te nakon upozorenja o dugu ne podmiri obveze, članu Kluba zabranit će se sudjelovanje na utakmicama i turnirima.
Ukoliko i nakon 90 dana od obavijesti obveze nisu podmirene, član Kluba neće moći sudjelovati na svim klupskim aktivnostima, sve do podmirenja duga.
Član koji je isključen iz Kluba na osnovu neplaćanja članarine, može se ponovo upisati u Klub ukoliko podmiri dugovanja.


Članak 7.


U slučaju kada dvoje ili više članova iz iste obitelji trenira u Klubu tada se smanjuje članarina na način:
•    jedno dijete iz obitelji plaća punu članarinu – 40,00 eura
•    dvoje djece iz obitelji ukupno plaćaju – 60,00 eura (2. dijete ima 50% popusta)
•    treće dijete iz obitelji trenira besplatno


Članak 8.


U okviru pohađanja nogometne škole djeca sudjeluju i obavljaju aktivnost na vlastitu odgovornost. U slučaju bilo kakve ozljede ili nesreće na treningu i utakmici trener/voditelj škole nije odgovoran, te ih se ne može tužiti za takav slučaj niti voditi bilo kakav sudski spor na sudu.
U slučaju povređivanja igrača na prvenstvenoj, pripremnoj, prijateljskoj utakmici ili na treningu , igrač koji ne trenira duže od mjesec dana obavezan je plaćati pola članarine do izlječenja odnosno sanacije povrede uz potvrdu liječnika o liječenju i rehabilitaciji.


Članak 9.


Obveza plaćanja članarine prestaje s datumom ispisa člana iz Kluba od strane roditelja ili staratelja, i to pismenom obaviješću na mail ili poštansku adresu Kluba. Dobivanje ispisnice člana iz Kluba moguće je tek nakon podmirenja svih obveza.


Članak 10.


Članarina se plaća na račun kluba HR8023600001102018452 ili u gotovini ovlaštenoj osobi , te se u tom slučaju izdaje odgovarajuća uplatnica. Članovi su dužni čuvati svoje potvrde o uplati te eventualno po zahtjevu dostaviti u Klub.


Članak 11.


Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja, te se primjenjuje na sve članove Kluba.
Izuzetaka od ovog pravilnika ne može biti, te se mole roditelji za poštivanje iste odluke, kako bi Klub u što većoj mjeri mogao izmirivati svoje obveze spram trenera, natjecanja, kao i mnoge druge obveze koje ima, a sve u cilju što boljeg i efikasnijeg rada na dobrobit djece i cijele naše zajednice.

 

U Zagrebu, 02.01.2023.


Uprava Nogometnog kluba Sloga
 

bottom of page